Unieke Achterhoekers aan het werk

14-10-2015 - Aalten

Zoveel mogelijk mensen die er zelf niet in slagen werk te vinden, verdienen een baan. Om dat de komende jaren in de Achterhoek voor elkaar te krijgen, is 24 september 2015 de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ van start gegaan.

Unieke Achterhoekers zijn mensen die om welke reden dan ook moeite hebben een baan te vinden. Zij hebben nu een Wajong-uitkering, werken bij de sociale werkvoorziening of hebben een beperking waardoor zij steeds buiten de boot vallen. De campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’ laat de komende tijd zien dat al deze werkzoekenden zo hun eigen talent hebben. Uiteindelijk is het doel dat er meer banen komen voor deze Unieke Achterhoekers. 
Meer informatie is te vinden op de website www.uniekeachterhoekers.nl. Werkgevers (ambassadeurs) vertellen op deze website hun verhaal.

125.000 extra banen
De campagne is een initiatief van het in januari opgerichte Werkbedrijf Achterhoek en loopt tot eind 2016. In het Werkbedrijf zijn alle Achterhoekse gemeenten, het UWV en de Achterhoekse werkgeversorganisaties en vakbonden vertegenwoordigd. Samen staan zij voor de opdracht om (nieuwe) kansen op werk te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze opdracht komt voort uit de het landelijke Sociaal Akkoord dat in het kader van de nieuwe Participatiewet is gesloten. In dit Sociaal akkoord staat het streven om tot 2026 125.000 extra banen te realiseren. Ook de Achterhoek heeft de opdracht hieraan bij te dragen. De campagne Unieke Achterhoekers aan het werk is één van de middelen die de Achterhoek hiervoor inzet.


Gevelbordje voor Unieke Achterhoekers bij Restaurant en zalencentrum ‘t Noorden

Namens de initiatiefnemers reikte wethouder Henk Wiltink onlangs een gevelbordje uit aan Martin Hüning, eigenaar van restaurant en zalencentrum ’t Noorden in Aalten. Dit gevelbordje laat zien dat het bedrijf Unieke Achterhoekers in dienst heeft. Bij ‘t Noorden werken momenteel drie medewerkers met een Wajong-verleden, binnenkort komt een vierde in dienst. Martin Hüning: “Het is mooi te zien dat mensen hun eigenwaarde terug krijgen als je als bedrijf gebruik maakt van zijn of haar talenten. Want talenten heeft iedereen, met en zonder beperking.”


Unieke Achterhoekersdag

Op 10 december 2015 staat de eerste Unieke Achterhoekersdag gepland. Dit wordt een dag vol activiteiten voor werkgevers, om beter bekend te worden met deze groep werkzoekenden en met de werkgeversdienstverlening die de Achterhoek aan werkgevers biedt.